DREWTRAK
GWARANCJA JAKOŚCI


Oferta - suszenie drewna
Wszystkie wyprodukowane wyroby możemy wysuszyć w nowoczesnej suszarni komorowej.
Cały proces suszenia jest realizowany i nadzorowany za pomocą komputera. Procesor zarządza temperaturą oraz nawiewami optymalnie do wartości wilgotności na danym etapie suszenia. Wilgotność suszonego drewna jest na bieżąco kontrolowana za pomocą 20 czujników które są umieszcozne bezpośrednio w suszonym materiale.