DREWTRAK
GWARANCJA JAKOŚCI


Certyfikaty wdrożonego systemu jakości
Po wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnego z normą Eurpojską 14081-1:2005+A1:2011 oraz z powiązaną szczegółową normą Polską PN-D-94021:2013 otrzymaliśmy w 2013 roku stosowne certfikaty poświadczające jakość oraz zgodność wyrobu z wymagami UE. Certyfikat ten uprawnia nas, producenta do wprowadzania wyrobu do obrotu na rynek jako wyrobu bezpiecznego i zgodnego z aktualnymi wymaganiami UE.

Wdrożony system zarządzania produkcją i konroli jakości jest pod stałym nadzorem firmy certyfikującej CERTBUD która posiada akredytację z Polskiego Centrum Akredytacji, co przekłada się na coroczny audyt.

- CERTYFIKAT ZKP Nr Z609
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi Zobacz